TUYỂN SINH NĂM 2009

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Năm 2009 Trường Cao đẳng kỹ thuật
Khách sạn và Du lịch

Thuộc Bộ Công Thương tuyển sinh

I. HỆ CAO ĐẲNG: 900 chỉ tiêu chính quy. Thời
gian đào tạo 3năm gồm:

– Kế toán Thương mại – Dịch vụ
– Mã 011

– Quản trị Kinh doanh nhà hàng
– Mã 021

– Quản trị Kinh doanh Khách sạn
– Mã 022

– Quản trị Kinh doanh Thương mại
– Mã 023

4 chuyên ngành trên xét tuyển từ kết quả thi Đại học, cao
đẳng khối A,D1,3 năm 2009.

– Quản trị kinh doanh Du lịch
– Mã 024

– Hướng dẫn Du lịch
– Mã 031

2 chuyên ngành trên xét tuyển từ kết quả thi Đại học, cao
đẳng khối C,D1,3 năm 2009.

– Kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống
– Mã 041

Chuyên ngành trên xét tuyển từ kết quả thi Đại học khối
A,B hoặc Cao đẳng năm 2009.

– Tiếng Anh lễ tân
– Mã 051

– Tiếng Anh Du lịch
– Mã 052

2 chuyên ngành trên xét tuyển từ kết quả thi Đại học khối
Dhoặc Cao đẳng năm 2009.

Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký NV1 và xét tuyển NV2,3 theo
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kèm theo lệ phí 15.000đ/1hồ sơ.

II. HỆ TCCN: 600 chỉ tiêu chính quy

* Xét tuyển từ kết quả học môn Toán và Văn lớp 12: 520 chỉ
tiêu, thời gian đào tạo 2 năm nếu tốt nghiệp THPT, trường hợp chưa tốt nghiệp
học 2,5 năm gồm:

– Nghiệp vụ kinh doanh Ăn uống – Khách sạn
– Mã 01

– Nghiệp vụ lễ tân
– Mã 02

– Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch
– Mã 03

– Kế toán Thương mại – Dịch vụ
– Mã 04

– Kỹ thuật chế biến SPAU
– Mã 05

– Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký tuyển sinhTCCN năm 2009 ( theo mẫu của Bộ
GD và ĐT )

+ Bản sao học bạ THPT có công chứng hoặc phiếu báo kết quả
điểm thi Đại học năm 2009.

+ 2 phong bì dán tem ghi rõ đại chỉ người nhận.

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký XT: Từ 20/5/2009 đến
30/11/2009, kèm lệ phí 30.000đ/1hs.

* Với đối tượng tốt nghiệp THCS: 80 chỉ tiêu, thời gian
đào tạo 3 năm xét tuyển từ kết quả học tập môn Toán và Văn lớp 9.

– Kỹ thuật chế biến SPAU
– Mã 06

– Hồ sơ xét tuyển và thời gian nhận hồ sơ như quy định đối
với đối tượng tốt nghiệp THPT.

III. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ: 300 chỉ tiêu chính quy, thời gian đào tạo 3 năm, tót
nghiệp THPT (hoặc tương đương). Xét tuyển từ kết quả học môn Toán và Văn lớp
12.

– Kỹ thuật chế biến món ăn
– Mã 01

– Quản trị dịch vụ nhà hàng
– Mã 02

– Kế toán thương mại – Dịch vụ
– Mã 03

IV. TRUNG CẤP NGHỀ: 100 chỉ tiêu, thời gian đào tạo 1 năm, tốt
nghiệp THPT ( Hoặc tương đương ). Xét tuyển từ kết quả học môn Toán và Văn
lớp 12.

– Kỹ thuật chế biến món ăn

* Hồ sơ xét tuyển Cao đẳng nghề và Trung cấp
nghề gồm:

1.Phiếu đăng ký học nghề theo mẫu của Bộ lao động – Thương
binh & xã hội.

2.Bản sao học bạ THPT ( hoặc tương đương ) có công chứng.

3.Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt
nghiệp tạm thời.

4.02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

5.02 ảnh ( cỡ 3×4 ).

Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 20/5/2009 – 30/11/2009. Kèm
lệ phí 30.000đ/1hs.

V. LIÊN THÔNG TỪ TCCN – CĐ: 500 chỉ tiêu, thời gian đào tạo 18 tháng.

Tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp TCCN các chuyên ngành:

* Với ngành QTKD từ:
-Nghiệp vụ lễ tân-Quản trị lưu trú Du lịch

-Nghiệp vụ kinh doanh AU-KS

-Quản trị nhà hàng

– Kỹ thuật chế biến SPAU

* Với ngành Kế toán từ:
– Kếtoán thương mại- Kếtoán thương mại Dịch vụ

– Kế toán Ăn uống KS

– Kế toán Du lịch

– Kế toán Doanh nghiệp

* Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 3 môn; Văn, Toán lớp 12
và môn Lý thuyết chế biến SPAU, ( Đối với Quản trị
kinh doanh nhà hàng ), môn Nghiệp vụ lễ tân ( Đối với Quản trị KD KS ), Môn
Lý thuyết Kế toán ( Đối với Kế toán Thưong mại – dịch vụ ), môn nghiệp vụ
hướng dẫn đối với Quản trị kinh doanh Du lịch.

* Đối với các thí sinh tốt nghiẹp laọi Trung bình, TB khá
phải qua thời gian làm việc trong ngành 1 năm mới được dự thi.

* Hồ sơ xét tuyển gồm:

1.Phiếu đăng ký dự thi Liên thông theo mẫu của Trường Cao
đẳng kỹ thuật Khách sạn và Du lịch.

2.Bản sao sổ học tập TCCN có công chứng.

3.Bản sao bằng tốt nghiệp TCCN có công chứng.

4. 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

5.02 ảnh ( cỡ 3×4 ).

Nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển từ 01/3/2009 – 30/11/2009.
Kèm theo lệ phí 110.000đ/1hs.

VI. LIÊN THÔNG TỪ CĐ – ĐH:

Nhà trường có liên kết Đào tạo liên thông từ CĐ – ĐH diện
chính quy tại Trường với Trường Đại học Thương mại. Sinh viên TN Cao đẳng có
nhu cầu nếu đoạt loại khá sẽ được dự thi ngay, loại Trung Bình phải qua thời
gian công tác 1 năm.

TẤT CẢ CÁC HSSV SAU KHI TỐT NGHIỆP NHÀ TRƯỜNG SẼ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM KHÔNG THU LỆ PHÍ.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ
thuật Khách sạn & Du lịch

Đại chỉ: Thị trấn Lai cách, Cẩm
giàng – Hải Dương

ĐT: 03203.786749 – 03203786492

Email:phongdaotaocks@yahoo.com.vn

Website: http://cdktks-dl.edu.vn.

Nguồn: teenhaiduong.forumq.biz

Facebook Comments
Rate this post