Khối D công nghệ thông tin nên lựa chọn trường nào phù hợp?

Công nghệ thông tin luôn được coi là ngành hot với mức thu nhập cao và ổn định. Với xu hướng phát triển mạnh mẽ thu hút nhiều thí sinh khối D công nghệ thông tin theo học tại các trường đại học.

1. Khối D công nghệ thông tin gồm những chuyên ngành gì?

Công nghệ thông tin bao gồm 5 chuyên ngành: Khoa học máy tính, hệ thống thông tin, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính truyền thông.

Do xu hướng phát triển hội nhập ngày càng mở rộng, ngành công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội. Do đó, các trường đại học mở rộng đào tạo công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực lớn cho ngành này.

Ngành công nghệ thông tin với mức lương thu nhập hấp dẫn, các em ra trường không chỉ đi làm tại các công ty, doanh nghiệp mà những bạn theo ngành công nghệ thông tin có thể tự thành lập doanh nghiệp, trực tiếp quản lý và hoạt động kinh doanh riêng.

Khối D công nghệ thông tin
Khối D công nghệ thông tin nên học trường nào?

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh về các trường quân đội thi khối C

2. Khối D công nghệ thông tin nên lựa chọn trường nào?

Các trường xét tuyển khối D công nghệ thông tin khu vực miền Bắc

STT

Mã trường

Tên trường

1

BKA

Đại Học Bách Khoa Hà Nội

2

LDA

Đại Học Công Đoàn

3

DCN

Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

4

VHD

Đại Học Công Nghiệp Việt Hung

5

DDL

Đại Học Điện Lực

6

QHS

Đại Học Giáo Dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội

7

NHF

Đại Học Hà Nội

8

QHX

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

9

QHE

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

10

DKK

Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

11

KHA

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

12

DLX

Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội)

13

DLT

Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây)

14

LPH

Đại Học Luật Hà Nội

15

QHF

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

16

NTH

Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc)

17

NNH

Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

18

PCH

Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Phía Bắc)

19

SPH

Đại Học Sư Phạm Hà Nội

20

DMT

Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

21

TMA

Đại Học Thương Mại

22

VHH

Đại Học Văn Hóa Hà Nội

23

ANH

Học Viện An Ninh Nhân Dân

24

HBT

Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

25

BVH

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc)

26

HCH

Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc)

27

DNH

Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ dân sự KV miền Bắc

28

DNS

Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ dân sự KV miền Nam

29

NQH

Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ quân sự KV miền Bắc

30

NHH

Học Viện Ngân Hàng

31

HQT

Học Viện Ngoại Giao

32

HVQ

Học Viện Quản Lý Giáo Dục

33

HTC

Học Viện Tài Chính

34

HTN

Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

35

QHL

Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

36

MHN

Viện Đại Học Mở Hà Nội

khối D công nghệ thông tin
Các trường tuyển sinh khối D công nghệ thông tin

Click ngay: Bật mí các ngành khối C dễ kiếm việc làm nhất hiện nay

Các trường xét tuyển khối D công nghệ thông tin khu vực miền Nam

STT

Mã trường

Tên trường

1

ANS

Đại Học An Ninh Nhân Dân

2

CSS

Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân

3

DSG

Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

4

DCT

Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

5

HUI

Đại Học Công Nghiệp TPHCM

6

QSX

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

7

KTS

Đại Học Kiến Trúc TPHCM

8

QSK

Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM

9

DLS

Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở phía Nam)

10

LPS

Đại Học Luật TPHCM

11

MBS

Đại Học Mở TPHCM

12

NHS

Đại Học Ngân Hàng TPHCM

13

NTS

Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)

14

NLS

Đại Học Nông Lâm TPHCM

15

PCS

Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam)

16

QSQ

Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM

17

SGD

Đại Học Sài Gòn

18

SPK

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

19

SPS

Đại Học Sư Phạm TPHCM

20

DMS

Đại Học Tài Chính Marketing

21

DTT

Đại Học Tôn Đức Thắng

22

VHS

Đại Học Văn Hóa TPHCM

23

VGU

Đại Học Việt Đức

24

DTM

ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM

25

BVS

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)

26

HHK

Học Viện Hàng Không Việt Nam

27

HCS

Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam)

28

NQS

Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ quân sự KV miền Nam

Trên đây là một số thông tin về Khối D công nghệ thông tin, hy vọng bài viết đã cung cấp các thông tin hữu ích cho các em.

Facebook Comments Box